Tietosuojaseloste

Tällä sivulla esitellään internetsivuja ja adressitilauksia koskevat tietosuojaselosteet. Muut säätiön tietosuojaselosteet saat nähdäksesi ottamalla yhteyttä säätiön asiamieheen.

Yrjö Sirolan Säätiön tietosuojaseloste internetsivuista

Mitä henkilötietoa keräämme ja miksi

Kommentit

Kun sivuston käyttäjät jättävät kommentteja sivustolle, keräämme kommenttilomakkeessa olevat tiedot, sekä käyttäjän IP-osoitteen ja selaimen versiotiedot roskaviestien tunnistamisen helpottamiseksi.

Kun vierailijat jättävät kommentin tälle sivustolle keräämme tiedon, joka on näkyvissä kommentointikentissä, IP-osoitteen sekä selaimen versioon liittyvät tiedot. Sähköpostiosoitteesta luotu anonymisoitu hajautustieto (hash) voidaan lähettää Gravatar-palveluun, jotta tiedetään onko kommentoija palvelun käyttäjä. Gravatar-palvelun tietosuojaseloste löytyy osoitteesta https://automattic.com/privacy/.

Evästeet

Sivustolla käytetään evästeitä sivuston käytön analysointiin ja käyttökokemuksen parantamiseen. Google Analytics -palvelulla

Eväste on palveluntarjoajan web-palvelimen käyttäjän tietokoneelle tai mobiililaitteeseen tallentama tiedosto. Käytännössä eväste on pieni nimetön käyttäjäkohtainen tekstitiedosto, joka tallentuu käyttäjän verkkoselaimeen. Palvelin voi myöhemmin lukea evästeen ja näin kyseinen selain voidaan tunnistaa. Evästeistä ei aiheudu vahinkoa käyttäjän laitteelle. Evästeistä ei voida tunnistaa käyttäjää, ellei käyttäjä ole kirjautunut palveluihin.

Voit tyhjentää evästehistorian selaimen asetuksista. Toimenpide ei estä uusien evästeiden tallentumista. Voit estää evästeiden käytön kokonaan verkkoselaimen asetuksista. Evästeiden käytön estäminen voi vaikuttaa sivuston käytettävyyteen tai toimintaan.

Mikäli haluat estää Google Analytiikan käytön, käytät tätä työkalua: http://tools.google.com/dlpage/gaoptout.

Jos jätät kommentin sivustolle, voit valita nimen, sähköpostiosoitteen ja url-osoitteen tallennuksen evästeeseen. Tämä toiminto lisää käyttömukavuutta, koska lomaketta ei tarvitse täyttää jokaisella kerralla uudelleen kommenttia lisätessä. Evästetieto poistetaan selaimesta vuoden kuluttua.

Mikäli sinulla on tili ja kirjaudut sivustolle, asetamme väliaikaisen evästeen, joka päättelee tukeeko selaimesi evästeitä vai ei. Tämä eväste ei sisällä henkilötietoa ja se poistetaan kun selainikkuna suljetaan.

Kun kirjaudut sisään asetamme useita evästeitä, jotka tallentavat kirjautumis- sekä näyttöasetuksesi. Kirjautumisevästeet poistetaan kahden vuorokauden kuluessa, näyttöasetuksiin liittyvät evästeet poistuvat vuoden päästä. Mikäli valitset “Muista minut” kirjautumisen yhteydessä, kirjautumistietojasi säilytetään kahden viikon ajan. Mikäli kirjaudut ulos, kirjautumiseen liittyvät evästeet poistetaan samassa yhteydessä.

Mikäli julkaiset artikkelin tai muokkaat olemassa olevaa tallennamme selaimeen evästeen, joka sisältää muokattavan artikkelin ID:n. Eväste vanhenee yhdessä vuorokaudessa.

Muilta sivustoilta upotettu sisältö

Tämän sivuston artikkelit voivat sisältää upotettua sisältöä (esimerkiksi videoita, kuvia, artikkeleita jne.). Toisilta sivustoilta tuodun upotetun sisällön avaaminen on verrattavissa siihen, että vierailija itse kävisi kolmannen osapuolen sivustolla.

Nämä sivustot voivat kerätä tietoa sinusta, käyttää evästeitä, upottaa kolmannen osapuolen seurantaevästeitä ja monitoroida vuorovaikutustasi upotetun sisällön kanssa, mukaan lukien vuorovaikutuksen seuranta.

Sivustolla tallennettuja tietoja voivat nähdä

– säätiön työntekijät
– IT-yritys, joka ylläpitää verkkosivujamme

Kuinka kauan säilytämme tietoa

Mikäli jätät kommentin, kommenttia ja sen metatietoa säilytetään toistaiseksi. Tämä tehdään siksi, että voimme tunnistaa ja hyväksyä seuraavat kommentit automaattisesti sen sijaan, että säilyttäisimme ne moderointijonossa.

Tallennamme rekisteröityneiden käyttäjien (jos sellaisia on) käyttäjäprofiilien tiedot. Kaikilla käyttäjillä on mahdollisuus nähdä, muokata ja poistaa omia henkilötietojaan milloin vain. Ainoastaan käyttäjänimeä ei voi muuttaa. Verkkosivuston ylläpitäjät voivat nähdä ja muokata käyttäjäprofiilien tietoja.

Analytikkatietoa säilytetään Googlen palvelussa 24kk.

Tietojen luovuttaminen

Vierailijoiden kommentteja saatetaan tarkistaa automatisoidun roskapostiestopalvelun kautta.

Mitä oikeuksia sinulla on omaan tietoosi

Mikäli olet antanut meille henkilötietojasi jossain muodossa, voit pyytää koostetiedostoa tiedoistasi. Voit myös pyytää henkilötietojesi poistoa. Oikeus omien tietojen poistoon ei koske sellaista henkilötietoa, joka meidän on säilytettävä ylläpidollisista, juridisista tai tietoturvaan liittyvistä syistä.

Yrjö Sirolan Säätiön yhteyshenkilö tietosuojaa koskevissa asioissa on säätiön asiamies Sini Niva. Kaikki rekistereitä koskevat tietopyynnöt voi osoittaa suoraan asiamiehelle Sini Niva, +358401677700, sini.niva@sirolansaatio.fi.

Yrjö Sirolan Säätiön tietosuojaseloste adressitilausrekisteristä

1.      Rekisterinpitäjä

Yrjö Sirolan Säätiö

Lintulahdenkatu 10, 00500 Helsinki

+358401677700

toimisto@sirolansaatio.fi

2.      Rekisterinpitäjän vastuuhenkilö

Asiamies Sini Niva

+358401677700

sini.niva@sirolansaatio.fi

3.      Rekisterin vastuuhenkilö ja yhteyshenkilö rekisteriin liittyvissä asioissa

Asiamies Sini Niva

+358401677700

sini.niva@sirolansaatio.fi

4.      Rekisterin nimi

Yrjö Sirolan Säätiön adressitilausrekisteri.

5.      Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus/rekisterin käyttötarkoitus

Yrjö Sirolan Säätiö myy adresseja onnitteluun ja surunvalitteluun sekä tekee tilauksesta kunniakirjoja.

6.      Rekisterin tietosisältö

Tilaajan säätiölle toimittamat tiedot tilaajasta, saajasta, vastaanottajasta ja maksajasta. Yleisimpiä tietoja: nimi, yhteystiedot, syntymäpäivä ja kunniakirjojen osalta ansiomerkin myöntämispäivä.

7.      Rekisteriä käyttävät tietojärjestelmät

Office 365, OneDrive, Emce (kirjanpito-ohjelma)

8.      Säännönmukaiset tietolähteet

Tiedot saadaan tilaajalta ja asiakkaan jäsenrekisteristä. Tietojen noutamisesta jäsenrekisteristä on sovittu erikseen asiakkaan ja jäsenrekisterin vastuuhenkilön kanssa.

9.      Käsittelijät ja säännönmukaiset tietojen luovutukset

Tietoja käsittelevät säätiön työntekijät ja adressikatalogin kautta tehtyjen tilauksien osalta myös IT-yritys, joka ylläpitää verkkosivuja. Tarpeellisilta tietoja käsittelee myös maksupalvelun välittäjä Bambora.

Tilauksia koskevat tiedot luovutetaan tarvittavilta osin tilauksen maksajalle.

10.   Rekisterin suojauksen periaatteet

Manuaalinen aineisto säilytetään säätiön toimistossa ja varastohuoneessa, joihin on pääsy säätiön ja Vasemmistoliitto rp:n henkilöstöllä sekä siivoojalla. Adressitilaajien ja maksajien tiedot säilytetään osana kirjanpitoaineistoa kuuden vuoden ajan. Arkaluonteisia henkilötietoja sisältävät aineistot säilytetään lukittavissa kaapeissa, joihin on pääsy vain säätiön henkilökunnalla.

Sähköisesti talletetut tiedot.

Teknisesti tietojärjestelmät ja niiden käyttöliittymät on suojattu mm. palomuurilla.  Tietojärjestelmien käyttöoikeudet on käyttöoikeusryhmien avulla rajattu siten, että kullakin käyttäjällä on pääsy vain työtehtävissään tarvitsemiinsa tietoihin. Adressikatalogin (nettisivuilla) kautta tehdyt adressitilaukset välitetään sähköpostitse säätiön henkilökunnalle. 

Adressin vastaanottajaa koskevia tietoja säilytetään vain sen ajan, kuin se on tarpeellista tilauksen toimittamiseksi. Rekisteriin merkityt maksajan ja tilaajan tiedot säilytetään niin kauan kunnes lainsäädännön asettamat määräajat kirjanpitoaineiston säilyttämiselle täyttyvät.

Henkilötiedot ovat salassa pidettäviä. Henkilötietoja ei saa luovuttaa sivullisille muutoin kuin asiakkaan tai hänen laillisen edustajansa suostumuksella tai siihen oikeuttavan lainsäännöksen nojalla. Henkilötietoja voivat käyttää ainoastaan palvelun toteutukseen osallistuvat ja niiden laskutusta hoitavat henkilöt laskutuksessa tarvittavien tietojen osalta. Käyttöoikeudet annetaan työntekijöille rekisteritietoihin siinä laajuudessa kuin kunkin työtehtävät sitä edellyttävät. Jokaisella työntekijällä on järjestelmiin omat henkilökohtaiset käyttäjätunnukset ja salasanat.

11.   Rekisteröityjen oikeudet

Rekisteröidyn oikeudet määräytyvät EU tietosuoja-asetuksen mukaan:

1. Oikeus saada tietoa henkilötiedoista (TsA 15 art).

2. Oikeus saada oikaista epätarkat ja virheelliset henkilötiedot (TsA 16 art).

3. Oikeus saada poistetuksi turhat henkilötiedot (TsA 17 art).

4. Oikeus rajoittaa henkilötietojen käsittelyä (TsA 18 art).

5. Oikeus tietyin edellytyksin saada siirtää henkilötiedot järjestelmästä toiseen (TsA 19 art)

6. Oikeus saada tietoa tietoturvaloukkauksesta (TsA 34 art).

7. Oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle (TsA 77 art).

12.   Tarkastusoikeus

Mikäli rekisteröity tai hänen laillinen edunvalvojansa haluaa tarkistaa tähän rekisteriin tallennetut tietonsa, ja vaatia mahdollisen virheellisen tiedon korjaamista tai puutteellisen tiedon täydentämistä, hän voi sen tehdä lähettämällä henkilökohtaisesti allekirjoitetun vapaamuotoisen kirjeen: Sini Niva Yrjö Sirolan Säätiö Lintulahdenkatu 10 00500 Helsinki.

13.   Oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle

Valvontaviranomainen on Tietosuojavaltuutettu Reijo Aarnio. Enemmän tietoa valitusmahdollisuuksistasi löytyy tietosuojavaltuutetun toimiston sivuilta: www.tietosuoja.fi

Tietosuojavaltuutetun toimisto

Käyntiosoite: Ratapihantie 9, 6. krs, 00520 Helsinki

Postiosoite: PL 800, 00521 Helsinki

Vaihde: 029 56 66700 Sähköposti: tietosuoja(at)om.fi