Avustukset ja apurahat

Säätiö pyrkii apurahoja ja avustuksia jakamalla edistämään kansalaisten yhteiskunnallisen tietämyksen lisäämistä. Tämän tarkoituksen edistämiseksi säätiö jakaa apurahoja ja avustuksia, joiden kohteina ovat työväenliikkeen toimintaa tukeva koulutus ja työväen historian tutkimus sekä perinteiden tallennus ja vaaliminen.

Säätiön hallitus tekee päätökset apurahoista ja avustuksista hakemusten perusteella huhtikuussa ja joulukuussa.

Apurahojen hakupäivät
31.1. mennessä saapuneet hakemukset käsitellään huhtikuun hallituksen kokouksessa.
31.8. mennessä saapuneet hakemukset käsitellään joulukuun hallituksen kokouksessa.