Säätiö

Yrjö Sirolan Säätiön tarkoituksena on kansalaisten ja kansalaisjärjestöjen kulttuuriharrastusten, julkaisutoiminnan, tieteellisen tutkimustyön ja kansansivistystyön edistäminen.

Säätiö toteuttaa tarkoitustaan tukemalla taloudellisesti kirjapainojen ja kulttuuritalojen perustamista, sanomalehtien ja muiden painotuotteiden julkaisemista, kirjallisuuden kustantamista, kirjailijoiden ja taiteilijoiden kouluttamista, tieteellistä tutkimustyötä ja työväen perinteen keräämistä sekä kansansivistystyötä maassamme.

Säätiö on oikeutettu vastaanottamaan testamentteja ja lahjoituksia säätiön tarkoituksen tukemiseen sekä kartuttamaan omaisuuttaan muullakin tavoin, ei kuitenkaan harjoittamalla liiketoimintaa. Saadun omaisuuden lisäykset liitetään käyttörahastoon. Tarkoituksensa toteuttamiseen säätiö käyttää vuosivoittoa ja käyttörahastossa olevia varoja