OHJEITA APURAHAN SAAJALLE

Yrjö Sirolan Säätiö ilmoittaa viimeistään toukokuussa ja joulukuussa saajalle myönnetyistä apurahoista. Avustus voidaan maksaa myös ositettuna työn edistymisen mukaan. Työryhmille myönnetyistä apurahoista on säätiölle annettava kaikkien jäsenten henkilötiedot.

Avustuksen saajan tulee toimittaa sovittu määrä tutkimusraportteja säätäiölle. Käyttäessään apurahaa työvoiman palkkaamiseen, on apurahan saaja velvollinen huolehtimaan ennakonpidätyksestä ja työnantajamaksuista.

Hyvän apurahakäytännön mukaan toivomme, että Yrjö Sirolan Säätiö mainitaan apurahoilla rahoitetuissa julkaisuissa ja esitteissä.

APURAHAT JA VEROTUS

1. Apurahan veronalaisuus

TVL 82 §: (1535/92) mukaan mm. tieteellistä tutkimusta ja taiteellista toimintaa varten saadut apurahat eivät ole veronalaista tuloa silloin, kun apurahojen, stipendien ja palkintojen yhteenlaskettu määrä saajalle eivät ylitä valtion taiteilija-apurahan määrää, joka vuonna 2011 on noin 19.000,00 euroa.

2. Apurahojen tiedonantovelvollisuus

Yrjö Sirolan Säätiö ilmoittaa veroviranomaisille kalenterivuoden aikana maksamansa apurahat, jotka ovat vähintään 1.000,00 euron suuruisia. Veroviranomaisille ilmoitetaan apurahan saajan nimi, henkilö- tai y-tunnus, osoite, apurahan käyttötarkoitus, maksettu määrä ja maksupäivä.

Työeläkeyhtö Melalta (www.mela.fi) saa tietoja tieteellisen ja taiteellisen työskentelyn elläkeasioista.