Historia

Toukokuun 31.päivänä 1945 jättivät toimitsijat Aili Mäkinen ja Jaakko Kivi sekä kansanedustajat Ville Pessi, Aimo Aaltonen ja Hertta Kuusinen Oikeusministeriölle pyynnön saada perustaa YRJÖ SIROLAN SÄÄTIÖ -nimisen säätiön. Säädepääomaan varat lahjoittivat vasemmistolaisten mielipiteidensä vuoksi sotien aikana turvasäilössä olleet henkilöt valtiolta saamastaan korvauksesta.

YSS:n toiminnassa oli yhteiskunnallisen opiston perustaminen merkittävin toimenpide. Sirola-opiston edeltäjä toimi vuoden Lauttasaaren Myllykalliolla Helsingissä. Aloitusvuoden jälkeen vuonna 1946 opisto siirtyi Vanajan linnaan Etelä-Hämeeseen aluksi vuokratiloihin. Viisikymmenluvulla Sirola-säätiö osti Vanajan kartanon tiluksineen omistukseensa.

Yhteiskunnallisen kehityksen seurauksena Sirola-opiston kaltaiselle oppilaitokselle ei löytynyt enää mielekästä tehtävää ja säätiö lopetti opiston toiminnan vuoden 1994 lopussa. Säätiön taloudelliset voimavarat eivät riittäneet myöskään kulttuurihistoriallisesti arvokkaan Vanajalinnan kiinteistön ylläpitämiseen. Se myytiin Hämeenlinnan kaupungille. Toimenpide vapautti merkittävän määrän pääomia sijoitettavaksi uudelleen. Sijoitusten tuotto antaa säätiölle aikaisempaa paremman mahdollisuuden toteuttaa säädekirjan tarkoituspykälää.