Hakuohjeet

Avustukset ja apurahat

Säätiö pyrkii apurahoja ja avustuksia jakamalla edistämään kansalaisten yhteiskunnallisen tietämyksen lisäämistä. Tämän tarkoituksen edistämiseksi säätiö jakaa apurahoja ja avustuksia, joiden kohteina ovat työväenliikkeen toimintaa tukeva koulutus ja työväen historian tutkimus sekä perinteiden tallennus ja vaaliminen.

HAKUAJAT
31.1. mennessä saapuneet hakemukset käsitellään huhtikuun hallituksen kokouksessa.
31.8. mennessä saapuneet hakemukset käsitellään joulukuun hallituksen kokouksessa.

AVUSTUS JA APURAHAHAKEMUS

Lähetä täytetty hakemus sähköpostitse toimisto(at)sirolansaatio.fi tai postitse osoitteella Yrjö Sirolan Säätiö, Lintulahdenkatu 10 00500 Helsinki. Avustuslomakkeen lisäksi hakemukseen on hyvä liittää vapaamuotoinen kuvaus hankkeesta (tarkempi hankkeen kuvaus, aikataulu ja rahoitus). 

Avustuslomake (doc)

Avustuslomake (pdf)

OHJEITA APURAHAN SAAJALLE

Yrjö Sirolan Säätiö ilmoittaa viimeistään toukokuussa ja joulukuussa saajalle myönnetyistä apurahoista. Avustus voidaan maksaa myös ositettuna työn edistymisen mukaan. Työryhmille myönnetyistä apurahoista on säätiölle annettava kaikkien jäsenten henkilötiedot.

Avustuksen käytöstä on toimitettava selvitys, kun avustus on käytetty. Tarvittaessa avustuksen käyttö tulee yksilöidä ja todentaa tosittein.

Käyttäessään apurahaa työvoiman palkkaamiseen, on apurahan saaja velvollinen huolehtimaan ennakonpidätyksestä ja työnantajamaksuista.

Hyvän apurahakäytännön mukaan toivomme, että Yrjö Sirolan Säätiö mainitaan apurahoilla rahoitetuissa julkaisuissa ja esitteissä.

APURAHAT JA VEROTUS

1. Apurahan veronalaisuus

TVL 82 §: (1535/92) mukaan mm. tieteellistä tutkimusta ja taiteellista toimintaa varten saadut apurahat eivät ole veronalaista tuloa silloin, kun apurahojen, stipendien ja palkintojen yhteenlaskettu määrä saajalle eivät ylitä valtion taiteilija-apurahan määrää, joka vuonna 2018 on noin 20.000,00 euroa.

2. Apurahojen tiedonantovelvollisuus

Yrjö Sirolan Säätiö ilmoittaa veroviranomaisille kalenterivuoden aikana maksamansa apurahat, jotka ovat vähintään 1.000,00 euron suuruisia. Veroviranomaisille ilmoitetaan apurahan saajan nimi, henkilö- tai y-tunnus, osoite, apurahan käyttötarkoitus, maksettu määrä ja maksupäivä.

Työeläkeyhtö Melalta (www.mela.fi) saa tietoja tieteellisen ja taiteellisen työskentelyn eläkeasioista.