Yrjö Sirolan Säätiön tarkoituksena on kansalaisten ja kansalaisjärjestöjen kulttuuriharrastusten, julkaisutoiminnan, tieteellisen tutkimustyön ja kansansivistystyön edistäminen.

Säätiö toteuttaa tarkoitustaan jakamalla vuosittain avustuksia ja apurahoja ja siten tukee mm. työväenperinteen keräämistä, kirjallisuuden julkaisemista ja järjestöjen tekemää kansansivistystyötä. Tarkista hakuohjeet ja -ajat sivuiltamme.

Säätiö myy onnittelu- ja muistoadresseja sekä ottaa vastaan testamentteja ja lahjoituksia.